HVAD ER MITI?

MITI

MITI står for Motivational Interviewing Treatment Integrity. MITI beskriver et vurderings-og feedback system der kan anvendes til at vurdere en praktikers kompetence i anvendelsen af Den Motiverende Samtale. MITI måler dels på nogle såkaldte overordnede scorer der beskriver ånden i Den Motiverende Samtale dels på brugen af de konkrete værktøjer i Den Motiverende Samtale. Derudover vurderes det i hvilken udstrækning praktikerens tilgang og brug af spørgsmål og refleksioner  anvendes i overensstemmelse med ånden i den motiverende samtale. Praktikeren vurderes således både på sin evne til at skabe en empatisk og samarbejdende tilgang og sin evne til at arbejde systematisk med forandringsudsagn og status quo udsagn.

MITI er udviklet som et ligetil og simpelt vurderingssystem, der både kan anvendes i videnskabelige sammenhænge, og i praktiske sammenhænge hvor man ønsker at kunne anvende et struktureret feedback system. MITI besvarer spørgsmålet om det overhovedet er Den Motiverende Samtale en praktiker anvender i praksis samtidig med at det besvarer hvad der er praktikerens styrker og hvor der er udviklingsbehov. MITI kan således bruges til at give feedback på, hvor praktikeren evt. bør forbedre sig for at nå op på et kompetent niveau.

KODESYSTEM

MITI er et kodesystem med koder for praktikerens ytringer. Praktikerens ytringer kodes efter bestemte regler, og hver ytring får en bestemt kode, der angiver praktikerens adfærd. F.eks. vil ytringen: Hvad er grunden til at du er kommet her i dag? være en ytring der får koden åbent spørgsmål

Se på nedenstående brudstykke fra en samtale mellem en klient og en praktiker:

Klient: Jeg ved sgu ikke om det er alle de bajere der gør, at jeg ofte mister koncentrationen… Måske skulle jeg overveje at drikke lidt mindre…

Praktiker: Du har bemærket at det har en indflydelse på din koncentration når du drikker, og det bekymrer dig en del. Derfor er du begyndt at overveje at skære lidt ned på dit forbrug. Hvis nu du besluttede dig for at drikke lidt mindre, hvordan kunne du så lettest starte?

Her ser vi praktikeren starte med en såkaldt kompleks refleksion
og følge op med et åbent spørgsmål

KONTAKT

Vil du bestille en kodning eller har du spørgsmål vedrørende vores ydelser eller andet, må du meget gerne benytte dig af vores kontaktformular. Vi bestræber at svare inden for 24 timer.

    Motivational interviewing is a directive, client-centred counselling style for eliciting behaviour change by helping clients to explore and resolve ambivalence. It is most centrally defined not by technique but by its spirit as a facilitative style for interpersonal relationship.

    William R. Miller & Stephen Rollnick