HVAD ER MI?

Den Motiverende Samtale (Engelsk: Motivational Interviewing, MI) blev først beskrevet i starten af 80erne af den amerikanske Psykolog William Miller. Siden da udviklede og beskrev Miller metoden i samarbejde med den britiske Psykolog Stephen Rollnick.

MI er en samtalemetode og består af en række samtaletekniknikker til at frembringe indre motivation til forandring. Den er altså fokuseret på særlige spørge-lytteteknikker til at frembringe personens egen motivation, men metoden er mere end teknik. Hjertet i metoden er den underliggende ”Ånd”, som består af fire centrale aspekter, der bør guide den professionelles arbejde med mennesket i forandring.

Det handler om at skabe en omsorgsfuld og samarbejdende tilgang, hvor man møder personen med accept og forsøger at frembringe personens egen motivation for forandring.

En grundantagelse i metoden er, at mennesker ikke mangler motivation. Når mennesker kan føle sig umotiverede eller virke umotiverede på os som professionelle, handler det om, at de er ambivalente omkring en mulig forandring. De har altså gode grunde og argumenter, der taler både for og i mod en potentiel forandring. Det er denne ambivalens, der fastholder personen i status quo.

Det er derfor heller ikke den professionelles opgave at skabe motivation eller fylde personen med gode grunde og argumenter for, hvorfor og hvordan man kan forandre sig. Motivationen er allerede til stede i mennesket som en del af ambivalensen. MI er derfor en personcentreret og styrende metode til at udforske og afklare en ambivalens til fordel for positiv forandring.

Siden starten af 80erne har man forsket i metoden og dens effekt. Et kendetegn ved metoden er derfor, at den hele tiden udvikler sig i takt med ny viden fra forskningen. Og selvom den oprindeligt blev udviklet inden for misbrugsbehandling som en måde at motivere til behandling, ved vi i dag, at metoden med fordel kan anvendes til at frembringe motivation hos den enkelte og i grupper inden for mange forskellige områder, bl.a.:

Misbrugsområdet, det sociale område, psykiatri, sundhedsområdet (kost, rygning, alkohol, motion, vægttab, medicinsk compliance osv.) neurorehabiliteringsområdet…

…og mange flere…

KONTAKT

Vil du bestille en kodning eller har du spørgsmål vedrørende vores ydelser eller andet, må du meget gerne benytte dig af vores kontaktformular. Vi bestræber at svare inden for 24 timer.

    Motivational interviewing is a directive, client-centred counselling style for eliciting behaviour change by helping clients to explore and resolve ambivalence. It is most centrally defined not by technique but by its spirit as a facilitative style for interpersonal relationship.

    William R. Miller & Stephen Rollnick